Bijna 73.000 branden werden tussen januari en augustus 2019 geregistreerd, vergeleken met 39.759 in heel 2018. Dat zijn de nieuwste cijfers van INPE, het Braziliaanse National Institute for Space Research, dat bosbranden in het Amazonegebied bewaakt. Het aantal is het hoogst sinds het begin van de telling en een toename van 83% ten opzichte van het aantal branden in dezelfde periode vorig jaar.

83% meer branden door landbouw

Helaas wordt vuur in de tropische landbouw nog steeds regelmatig gebruikt. Sommige van die branden verspreiden zich en verbranden vervolgens grote stukken bos. Het typische systeem in Brazilië en in alle landen van het Amazonegebied is dat mensen bomen kappen en vervolgens het gebied verlaten om ongeveer twee of drie maanden uit te drogen voordat ze in brand worden gestoken om het land voor landbouwdoeleinden te gebruiken.

Dit is dus een veel voorkomend verschijnsel. Maar wat we dit jaar zien, is een piek in ontbossing. We schatten dat de bosgebieden in het Braziliaanse Amazonegebied tussen de 20% en 30% zijn afgenomen ten opzichte van de afgelopen 12 maanden. Een ramp!

Welke lessen kunnen wij hieruit trekken?

De landbouwsector moet weten dat er alternatieven zijn op ontbossing met vuur. Deze educatieve benadering duurt helaas erg lang. De moderne landbouw maakt helemaal geen gebruik van vuur. Je hoeft geen vuur te gebruiken om het graasland of het akkerland na de oogst schoon te maken. In landen waar de landbouw erg ontwikkeld is, wordt vuur niet gebruikt. Maar het onderwijzen van deze benadering kost tijd, vele jaren of decennia.

De andere kwestie die urgenter is, is op het gebied van wetshandhaving. Tot 80% van de ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is illegaal. Tussen 2005 en 2014 daalden de ontbossingspercentages omdat er nog veel meer maatregelen waren. Veel van degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan deze milieucriminaliteit zijn gearresteerd.

Er waren campagnes tegen illegale ontbossing en ook campagnes tegen het gebruik van vuur. Maar helaas zijn die campagnes voorbij. Dus nu zien we een toename van ontbossing en ook branden. De belangrijkste les die wij hieruit kunnen trekken is dat wij goed moeten opletten op wat legaal en illegaal is en de wet ook handhaven – anders wordt deze zo weer overtreden.

Boycotten van Brazilië

Brazilië heeft ongeveer 200 miljoen koeien en is de grootste exporteur ter wereld en heeft een kwart van de wereldwijde rundvleesmarkt in handen. Landbouw is de motor voor ongeveer 80 procent van de ontbossing wereldwijd. In de Amazone is nu ongeveer 450.000 vierkante kilometer land ontbost voor vee.

Als we het regenwoud van vandaag vergelijken met gegevens van de Wereldbank uit 1970, is meer dan 90 procent van het gerooide land in het Amazonegebied omgezet in veeteelt. Dus als we het bericht willen verzenden dat we ontbossing in de Amazone niet zullen laten voortduren, het antwoord op de vraag – moeten we rundvlees boycotten? – is ja. Maar helaas is het niet eenvoudig voor consumenten om die beslissingen te nemen. Maar wij moeten die beslissing wel maken!