Klimaatverandering is de grootste uitdaging voor onze generatie. Wij hebben elke mogelijke oplossing, inclusief technologie zoals kunstmatige intelligentie. We kunnen kunstmatige intelligentie gebruiken om ons te helpen onze huidige realiteit te begrijpen en toekomstige weersomstandigheden te voorspellen.

Kunstmatige intelligentie kan voor alles worden gebruikt, variërend van het gebruik van satellietbeelden om ontbossing beter te volgen, tot het ontwikkelen van nieuwe materialen die staal en cement kunnen vervangen. Want de productie hiervoor is verantwoordelijk is voor negen procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Wat betekent deze technologie?

Met deze technologie kunnen we nieuwe producten en diensten creëren om onze menselijke impact te minimaliseren, onze kansen om levens te verbeteren en te redden en een gezondere wereld te creëren en bedrijven efficiënter te maken. Zo wordt de kans groter dat we het klimaatveranderingstraject waarin we ons bevinden, blokkeren of zelfs omkeren. Hier zijn slechts enkele van de manieren waarop kunstmatige intelligentie ons helpt klimaatverandering aan te pakken.

Het kan een beter elektriciteitsnetwerk maken, want deze zijn vol met gegevens, maar er wordt te weinig gedaan om van deze informatie te profiteren. Kunstmatige intelligentie kan helpen door elektriciteitsopwekking en -vraag te voorspellen, waardoor leveranciers hernieuwbare bronnen beter kunnen integreren in nationale netten en verspilling kunnen verminderen. Het Britse laboratorium DeepMind heeft de output van een windmolenpark juist kunnen inschatten. Dus het begin van deze technologie is er al.

Milieuvriendelijke producten

Wist je dat ongeveer negen procent van alle wereldwijde uitstoot van broeikasgassen afkomstig is van de productie van beton en staal? Nieuwe technologie zou dit cijfer kunnen helpen verminderen door te helpen bij het ontwikkelen van koolstofarme alternatieven voor deze materialen. Kunstmatige intelligentie helpt wetenschappers nieuwe materialen te ontdekken door hen in staat te stellen de eigenschappen en interacties van nooit eerder vertoonde chemische verbindingen te modelleren.

Negen procent is natuurlijk veel. Broeikasgassen worden niet alleen uitgestoten door motoren en energiecentrales. Veel koolstofdioxide komt vrij bij de vernietiging van bomen, veengebieden en andere stukken natuur die gedurende miljoenen jaren koolstof hebben vastgelegd door het proces van fotosynthese. Ontbossing en niet-duurzame landbouw zorgen ervoor dat deze koolstof weer in de atmosfeer terechtkomt. Met satellietbeelden kunnen we vaststellen waar dit gebeurt en deze natuurlijke koolstofopslagen beschermen.

Het normale huishouden

Hoewel bedrijven aanzienlijk kunnen bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen, is het nog steeds noodzakelijk dat iedereen zijn impact vermindert. Hoe gemakkelijker we milieuvriendelijk handelen maken, hoe hoger het acceptatiegraad en hoe meer vooruitgang we maken om het milieu te sparen.

Kunstmatige intelligentie en andere innovaties kunnen helpen bij het creëren van producten en diensten die het gemakkelijker maken om voor onze planeet te zorgen. Er zijn verschillende consumentengerichte apparaten, zoals slimme thermostaten (die jaarlijks tot 15% kunnen besparen op elektriciteitsverbruik) en waterbesparingssystemen (die tot 8.800 liter water per huis per jaar kunnen besparen) die helpen hulpbronnen te besparen. Iedereen die in de loop van de tijd zijn steentje bijdraagt, zal aan het einde van de rit veel koolstofemissies hebben bespaard!