Hoe het delen van ritten het verkeer kan verbeteren, geld kan besparen en het milieu kan helpen: Onderzoek toont aan dat carpoolapps verkeershinder met een factor drie kunnen verminderen en toch hetzelfde aantal mensen kunnen bedienen. Verkeer is niet alleen hinderlijk voor bestuurders: het is ook een gevaar voor de volksgezondheid en slecht nieuws voor de economie.

Hoezo slecht nieuws?

Onderzoek schat de jaarlijkse filekosten op ongeveer 140 miljard euro, inclusief ongeveer 7 miljard uren aan verloren tijd om in het verkeer vast te zitten en een extra 3 miljard liter verbrande brandstof. Een manier om het verkeer te verbeteren is door ritten te delen – en een nieuwe MIT-studie suggereert dat het gebruik van carpoolopties van bedrijven zoals Uber en Lyft het aantal voertuigen op de weg met een factor drie zou kunnen verminderen zonder de reistijd aanzienlijk te beïnvloeden.

“In plaats van mensen één voor één te vervoeren, kunnen chauffeurs twee tot vier mensen tegelijk vervoeren, wat resulteert in minder ritten, in minder tijd, om hetzelfde geld te verdienen” zegt één van de onderzoekers. “Een systeem als dit kan bestuurders in staat stellen kortere diensten te werken, terwijl het ook minder verkeer, schonere lucht en kortere, minder stressvolle woon-werkverkeer creëert” vervolgt de onderzoeker.

Met behulp van gegevens van 3 miljoen taxiritten, werkt het nieuwe algoritme om auto’s om te leiden op basis van inkomende aanvragen en kan het ook inactieve auto’s proactief naar gebieden met een hoge vraag sturen – een stap die de service met 20 procent versnelt. “Voor zover wij weten, is dit de eerste keer dat wetenschappers de wisselwerking tussen vlootgrootte, capaciteit, wachttijd, reisvertraging en operationele kosten voor een aantal voertuigen, van taxi’s tot bestelwagens en shuttles, experimenteel konden kwantificeren” verklaart een onderzoeker.

Niets nieuws onder de zon

Hoewel het concept van carpoolen al tientallen jaren bestaat, is het pas in de afgelopen twee jaar dat diensten zoals Uber en Lyft smartphonegegevens gebruiken op een manier die het delen van ritten een goedkope, handige optie heeft gemaakt.  Bestaande werkwijzen zijn echter nog steeds beperkt door hun complexiteit.

Voor sommige systemen voor het delen van ritten is bijvoorbeeld vereist dat gebruiker B op weg is naar gebruiker A en moeten alle aanvragen zijn ingediend voordat ze een route kunnen maken. Het nieuwe systeem biedt daarentegen de mogelijkheid om aanvragen opnieuw te verzenden naar verschillende voertuigen. Het kan ook een reeks verschillende soorten voertuigen analyseren om bijvoorbeeld te bepalen waar of wanneer een busje voor 10 personen het grootste voordeel oplevert.

“Diensten voor het delen van ritten hebben een enorm potentieel voor positieve maatschappelijke impact met betrekking tot files, vervuiling en energieverbruik” zeg een onderzoeker. “Het is belangrijk dat wij als onderzoekers er alles aan doen om manieren te onderzoeken om deze transportsystemen zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te maken.”